E-veikala lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.mezsunlauks.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.    Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala www.mezsunlauks (turpmāk – mezsunlauks.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2.   SIA Mežs un Lauks, Adrese: Valmiera, Purva iela 3, LV – 4200 Telefona nr.: 28373054 vai 20275551  (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina mezsunlauks.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3.    Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura iepērkas mezsunlauks.lv vai izmanto citus mezsunlauks.lv pakalpojumus, vai juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
1.4.    Tiesības iepirkties mezsunlauks.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.
1.4.1.    mezsunlauks.lv pakalpojumi neattiecas uz juridiskajām personām (turpmāk – B2B klients). 
1.5.    Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā mezsunlauks.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus mezsunlauks.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5.1.    Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu mezsunlauks.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā mezsunlauks.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti SIA mežs un lauks veikalos.
1.5.2.    Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par mezsunlauks.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
1.6.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot mezsunlauks.lv. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar mezsunlauks.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
1.7.    Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala mezsunlauks.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā mežs un lauks veikalā.
1.8.    Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi mezsunlauks.lv.
1.9.    Pārdevējam, ievietojot mezsunlauks.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi mezsunlauks.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala mezsunlauks.lv darbību.

PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS
2.1.    Preču un pakalpojumu cenas mezsunlauks.lv un Mežs un Lauks  veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas mezsunlauks.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
2.2.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.
2.3.    Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
2.4.    mezsunlauks.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem mezsunlauks.lv nesakrīt ar Mežs un Lauks  veikalos sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka Mežs un Lauks  veikalā norādītā informācija ir pareiza.